Måndag 08.09.2014

Taket och rännorna i vinterskick

Höstservice av tak o rännor

När har Ni sett över Ert tak och Era rännor senast?

Genom att se till att vattentaket och rännorna är rena och i skick kan man för en liten peng undvika stora skador p.g.a. isbildning med läckage som följd.

AWAY har över 12 års erfarenhet av underhållsarbete av tak o rännor av både stora o små fastigheter.
Vi behöver inga liftar eller maskiner som förstör utan allt arbete görs från taket, skonsamt, säkert och snabbt.

Ring så kommer vi överens om en preliminär granskning, utan kostnad förstås.

 


© Oy AWAY-Tourism Ab 2018 - Powered by: Creamarketing WebAdmin